ស្វែងយល់អំពីត្រីដូលហ្វីន

July 7, 2017 ICT CAMBODGE 0

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាធ្លាប់ស្គាល់សត្វប្រភេទនេះហើយ ។ តើអ្នកយល់ថាវាអាចនិយាយបានទេ? ប្រហែលជាវាមិនអាចនិយាយដោយប្រើពាក្យពេជ្រដូចជាមបឲនុស្សបានទេ ប៉ុន្តែវាអាចនិយាយជាសំលេងបាន [អានបន្ត…]

ស្វែងយល់អំពីសត្វខ្លាឃ្មុំទឹកកក (Polar Bear)

July 6, 2017 ICT CAMBODGE 0

សត្វខ្លាឃ្មុំទឺកកក គឺជាប្រភេទសត្វខ្លាឃ្មុំដ៏ធំពណ៌ស ។ មូលហេតុដែលពួកយើងដាក់ឈ្មោះវាថាសត្វខ្លាឃ្មុំទឹកកកពីព្រោះតែវា រស់នៅក្នុងតំបន់អាក់ទិច [អានបន្ត…]

សត្វគីវី

June 26, 2017 ICT CAMBODGE 0

តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានលឺអំពិសត្វគីវីដែរឬទេ? គីវីគឺជាប្រភេទសត្វបក្សីម្យ៉ាងដែលរូបរាងរបស់វាស្រដៀងទៅនឹងសត្វមាន់។ សត្វប្រភេទនេះមានតែនៅក្នុងប្រទេស ញូស្សែលលែនតែប៉ុណ្ណោះ។ វាគីជាបក្សីចម្លែកម្យ៉ាង [អានបន្ត…]